HƯỚNG DẪN  DỰ THI 
Cuộc thi: “Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non" 

 
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ HÌNH THỨC THI 

1. Đối tượng dự thi: Tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên toàn quốc. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được đăng ký một mã dự thi, Khuyến khích các cơ sở giáo dục mầm non trên toàn quốc tham gia.
2. Hình thức thi: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm  trực tuyến qua mạng internet.

II. THỜI GIAN
Cuộc thi được tổ chức qua 03 vòng thi, từ cấp quận/huyện đến cấp toàn quốc như sau:
- Vòng 1 - Cấp quận/ huyện: Từ ngày 7 đến hết ngày 11 tháng 10 năm 2013
- Vòng 2 - Cấp tỉnh: Từ ngày 14 đến hết ngày 18 tháng 10 năm 2013
- Vòng chung kết: Từ ngày 21 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2013

III. CÁCH THỨC DỰ THI VÀ CHẤM ĐIỂM
- Vòng 1 - Bài thi bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, làm trong thời gian tối đa 10 phút.
- Vòng 2 - Bài thi bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, làm trong thời gian tối đa 10 phút.
- Vòng chung kết: Bài thi bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, làm trong thời gian tối đa 15 phút.

IV. Thi vòng 1:
-
Vòng 1 Tất cả các Cơ sở giáo dục mầm non đều được tham gia bằng cách vào trang http://dinhduongmamnon.vn/du-thi/, các Đơn vị dự thi điền đầy đủ thông tin sau đó làm bài thi, và khi nộp bài kết quả sẽ thông báo trực tiếp trên màn. và đã được lưu vào CSDL.
- Cách tính giải của cấp quận/ huyện như sau: Hệ thống sẽ lấy 3 Đơn vị dự thi đạt điểm cao nhất, để xếp lần lượt cho 3 giải: Nhất, Nhì, Ba cấp quận/ huyện, nếu nhiều Đơn vị dự thi có điểm bằng nhau, Hệ thống sẽ tính lấy những Đơn vị dự thi có thời gian làm bài ít hơn, nếu thời gian làm bài vẫn trùng nhau, thì Hệ thống sẽ lấy những Đơn vị dự thi có thời gian tham gia dự thi sớm hơn (thời gian được xét ở đây tính theo đơn vị giây).
- Những Đơn vị đạt giải Nhất cấp quận/ huyện sẽ có quyền tham dự thi vòng 2 (Vòng cấp tỉnh).

V. Thi vòng 2:
-
Những Đơn vị nhất vòng 1 sẽ được tham gia thi vòng 2, khi đó BTC sẽ gửi mail theo hòm thư đã đăng ký với nội dung chúc mừng bạn đã vượt qua vòng 1 đống thời sẽ cung cấp usernamepassword để tham gia thi vòng 2.
- Cách tính giải của cấp tỉnh như sau: Hệ thống sẽ lấy 3 Đơn vị dự thi đạt điểm cao nhất, để xếp lần lượt cho 3 giải: Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh, nếu nhiều Đơn vị dự thi có điểm bằng nhau, Hệ thống sẽ tính lấy những Đơn vị dự thi có thời gian làm bài ít hơn, nếu thời gian làm bài vẫn trùng nhau, thì Hệ thống sẽ lấy những Đơn vị dự thi có thời gian tham gia dự thi sớm hơn (thời gian được xét ở đây tính theo đơn vị giây).
- Những Đơn vị đạt giải Nhất cấp tỉnh sẽ có quyền tham dự thi vòng 3 (Vòng chung kết). 

VI. Thi vòng chung kết:
-
Những Đơn vị đạt giải Nhất vòng 2 sẽ được tham gia thi vòng 3 (Vòng chung kết), khi đó BTC sẽ gửi mail theo hòm thư đã đăng ký với nội dung chúc mừng bạn đã vượt qua vòng 2 và chuẩn bị thi tiếp vòng 3.
- Các tính giải Quốc gia như sau: Hệ thống sẽ lấy 11 Đơn vị dự thi đạt điểm cao nhất, để xếp lần lượt cho 11 giải trong đó: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải cấp tỉnh, nếu nhiều Đơn vị dự thi có điểm bằng nhau, Hệ thống sẽ tính lấy những Đơn vị dự thi có thời gian làm bài ít hơn, nếu thời gian làm bài vẫn trùng nhau, thì Hệ thống sẽ lấy những Đơn vị dự thi có thời gian tham gia dự thi sớm hơn (thời gian được xét ở đây tính theo đơn vị giây).

VII. GIẢI THƯỞNG
Dành cho trường mầm non có thí sinh tham dự đạt giải. Vòng cấp quận/ huyện và tỉnh có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba. Vòng chung kết có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.
a) Cấp quận, huyện:

- Giải Nhất: Tặng Kỷ niệm chương của vòng thi và có quyền tham dự vòng thi cấp tỉnh.
- Giải Nhì và giải ba: Tặng Kỷ niệm chương của vòng thi.
b) Cấp tỉnh.
- Giải Nhất: Tặng Kỷ niệm chương của vòng thi và quà của nhà tài trợ là 15 thùng sữa Dutch Lady UHT110ml và có quyền tham dự vòng chung kết.
- Giải Nhì: Tặng Kỷ niệm chương của vòng thi và quà của nhà tài trợ là 10 thùng sữa Dutch Lady UHT110ml.
- Giải Ba: Tặng Kỷ niệm chương của vòng thi và quà của nhà tài trợ là 7 thùng sữa Dutch Lady UHT110ml.
c) Vòng chung kết.
- 1 Giải Nhất: Tặng Kỷ niệm chương cuộc thi, quà tặng trị giá 15.000.000 đồng (mười năm triệu đồng) và quà của nhà tài trợ là 30 thùng sữa Dutch Lady IFT456 loại 2.000g (được cung cấp 03 thùng mỗi tháng trong 10 tháng).
- 2 Giải Nhì: Tặng Kỷ niệm chương cuộc thi, quà tặng trị giá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) và quà của nhà tài trợ là gồm 60 thùng sữa Dutch Lady UHT 180ml (được cung cấp 06 thùng mỗi tháng trong 10 tháng).
- 3 Giải Ba: Tặng Kỷ niệm chương cuộc thi, quà tặng trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) và quà của nhà tài trợ là gồm 50 thùng sữa Dutch Lady UHT 180ml (được cung cấp 05 thùng mỗi tháng trong 10 tháng).
- 5 Giải Khyến khích: Tặng Kỷ niệm chương cuộc thi, quà tặng trị giá 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) và quà của nhà tài trợ là gồm 30 thùng sữa Dutch Lady UHT 180ml (được cung cấp 03 thùng mỗi tháng trong 10 tháng).
d) Ngoài ra, các đơn vị đoạt giải sẽ được nhà tài trợ chính của cuộc thi - Công ty FrieslandCampina Vietnam (FCV) làm việc trực tiếp với trường trúng giải để đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp với chính sách của FCV và nhu cầu thực tế của từng trường.

Ban tổ chức